Attention ! Audio Lingua a changé d'adresse.

Dès le mois de septembre, le site ne répondra plus à l'adresse https://audio-lingua.eu

Pensez à changer l'adresse des intégrations de ressources par https://audio-lingua.ac-versailles.fr

מדיניות הפרטיות

מאת Bruno Rijobert

<תוכן>

כללי

האתר http://www.audio-lingua הוא אתר של ה-GEP (Groupe d’expérimentation pédagogique) של מנהלת מחוז ורסאיי. הוא כולל קבצי MP3 להאזנה מקוונת או להורדה, למטרות אימון בהבנת הנשמע.

מוציא לאור

Le GEP Langues de l’académie de Versailles
Dane (Délégation académique au numérique éducatif)
2 rue Pierre Bourdan - 78160 MARLY-LE-ROI
Téléphone : 01 78 64 52 00

מנהל הפרסום :
M. Fabrice GELY, Délégué académique au numérique de l’académie de Versailles

מנהלי תוכן :
צוות מנהלי האתר והמערכת

 • Katrin Goldmann (מרכזת) : גרמנית, צרפתית
 • Elisa Gy : אנגלית, צרפתית
 • Karine Delaire : ספרדית, צרפתית
 • Vanessa Carvalho : פורטוגזית, צרפתית
 • Fiorenza Donella, Agnieszka Balandard : איטלקית, צרפתית
 • Lucile Baudin : רוסית, צרפתית
 • Mathilde Labbé : סינית
 • Thomas Guilhem (académie de Toulouse) : אוקסיטנית
 • Mélanie Garcia, Pasqual Tirach (académie de Montpellier) : קטלנית
 • Marc Khelifi-Morandini (académie de Corse) : קורסיקאית
 • Marika Nelhomme (académie de la Guadeloupe) : קראולית
 • Yaël Dagan, Bruno Rijobert : עברית
 • - : ערבית

ניהול טכני :
Philippe Roca, Dane de l’académie de Versailles.

פיתוח האתר (2016-2008) :
Johan Pustoch

עיצוב גראפי :
Jessica Plagnol

אירוח

אירוח האתר אודיו-לינגוואה נעשה על ידי:
la Dane de l’académie de Versailles (2 rue Pierre Bourdan - 78160 MARLY-LE-ROI, ce.dane@ac-versailles.fr )

זכויות יוצרים ושימוש בחומרים

הקבצים מפורסמים תחת רישיון creative communs BY NC SA: בעל הזכויות מתיר את השימוש ביצירה המקורית שלא למטרות רווח, ואת יצירתם של תוצרים נלווים בתנאי שהם יופצו תחת אותו רישיון כמו היצירה המקורית.

הקבצים המפורסמים באתר זה הם קניינם הרוחני של יוצריהם, שנתנו לנו את אישור הפרסום באתר http://www.audio-lingua.eu. אפשר להשתמש בהם באופן חופשי בכיתה, למטרות לימודיות, לצורך בחינה או הערכת כישורים מאורגנת על-ידי מוסד ציבורי או במסגרת פרטית ומשפחתית. כל שימוש או שעתוק למטרות רווח או פרסומת אסור.

מותר להעתיק את קבצי ה-MP3 שהורדו מו האתר על מנת להעבירם למכשירים פרטיים או לרשת פרטית או בית ספרית ללא כוונות רווח, בתנאי שמקור הקבצים, http://www.audio-lingua.eu, יהיה מוזכר במפורש. פרסום קבצים שמקורם באודיו-לינגוואה באתר אחר אסור.
כל סוג שעתוק אחר אסור, לרבות העתקה, גם אם חלקית, מהאתר www.audio-lingua.eu, של אלמנטים גראפיים, תמונות או כל מסמך אחר. במקרה של ספק, נא לפנות לאחראיים על האתר.
במקרה של ספק באשר לזהות בעלי הזכויות, אפשר לפנות לכתובת הבאה:
Dane de l’académie de Versailles, (2 rue Pierre Bourdan - 78160 MARLY-LE-ROI, 01 39 45 78 49, ce.dane@ac-versailles.fr ).

כל העתקה חלקית או מלאה מן האתר אסורה.

קישורים לאתרים אחרים

האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים אחרים, פרטיים או רשמיים, צרפתיים או זרים. למוציא לאור אין שום אחריות עליהם ועל התוכן שלהם. מטרתם היחידה של הקישורים היא לאפשר לגולש/ת גישה לתוכן נוסף על הנושא שמעניין אותו/ה.

יצירת קישורים לעבר האתר http://www.audio-lingua

האתר אודיו-לינגוואה מתיר להשתמש בקישורי-על (היפרטקסט) שמפנים אליו. זאת, במגבלות המפורטות לעיל:
  בתנאי שלא מדובר בקישורי-על בשיטת הקישור העמוק, כלומר שעמודי האתר אינם משובצים בתוך עמודי אתר אחר, אלא שהם מופיעים בפתיחת חלון עצמאי.
  בתנאי שתוכן המקור המצויין בקישור יופיע בבירור.
  בתנאי שהשימוש בתוכן יהיה אך ורק למטרות אישיות, חינוכיות או לטובת עמותות, כל מידע למטרות רווח או למטרת פרסומת אסור לחלוטין.
אישור זה אינו תקף בשום מקרה לאתרים המפיצים תוכן גזעני, פורנוגרפי, הלוקה בשנאת זרים או במידע שנוי במחלוקת או שעלול לפגוע ברגישות הציבור.

הגנה על פרטיות

האתר לא אוסף שום מידע אישי על המשתמשים בו. שום מידע אישי אינו מועבר לגורם שלישי.
המידע שנאסף בטופס לא מיועד לפרסום באתר, ובכלל זה כתובות הדואר האלקטרוני שלעולם אינן מופיעות באתר. שמות המשפחה של דוברים קטינים לא מופיעים באתר.

נתונים סטטיסטיים

על מנת להכיר טוב יותר את תחומי העניין של מבקרי האתר וכדי לשפר אותו, אנחנו עשויים לאמוד את מספר הביקורים, את העמודים שנקראו, כמו גם את פעילויותיהם של המבקרים באתר והתכיפות של חזרתם אליו. לשם כך, אנו משתמשים בטכנולוגיית ה"עוגיות" ("cookies"). אתם רשאים לסרב ל"עוגיות" או למחוק אותן מבלי שתהיה לכך השפעה כלשהי על הגישה שלכם לאתר. לפרטים נוספים על התנגדות ומחיקת ה"עוגיות", נא לקרוא את מדור ה"עזרה" של הדפדפן שלך.

זאת ועוד: המוציא לאור משתמש בנתונים של חיבור לאתר לצורך ניתוח הביקורים באתר. כתובות ה IP הקשורות לביקורים באתר נמחקות לאחר 12 חודשים לכל המאוחר.

תנאי השימוש באתר

המשתמש/ת באתר זה מכיר בכך שיש ברשותו/ה היכולת והכילים הנדרשים על מנת לגשת לאתר ולהשתמש בו. עליו/עליה לכבד את כללי השימוש הנהוגים באינטרנט, בייחוד בכל הנוגע לשימוש מושכל בכתובות הדואר האלקטרוני המופיעות בו. כזכור, סעיף 26 בחוק מה-6 בינואר 1978 ’’מחשבים וחופש’’ אוסר על איסוף שיטתי של כתובות אלה ועל השימוש בהן כדי לשלוח הודעות לא רצויות, ללא קשר לתוכן ההודעות. לפי סעיף 16 של אותו חוק, אסור גם להשתמש בכתובות אלו על מנת לשלוח אליהן באופן אוטומטי הודעות, וליצור מאגרי מידע בעזרתן בלי הצהרה מקדמית ורשמית לוועדה הלאומית למחשבים וחופש (CNIL).