Attention ! Audio Lingua a changé d'adresse.

Dès le mois de septembre, le site ne répondra plus à l'adresse https://audio-lingua.eu

Pensez à changer l'adresse des intégrations de ressources par https://audio-lingua.ac-versailles.fr

Ka ki Audio-lingua

par Jeffrey (Kréyolis, Lapwent)

Audio-Lingua, ka sa yé ? Sé on koté moun pé touvé é bokanté dokiman-kouté otantik, moun natif-natal anrèjistré. Moun pé sèvi èvè sé dokiman-kouté-la adan on larèl pédagojik oben pou yomenm. Yo pé fè-y silon sa sé rèskonsab-la désidé é maké adan kad légal la.

Dokiman kouté ? Sé dokiman mp3 la ranjé silon nivo a CECRL. Ou pé kouté yo lamenm-lamenm asi sit-la, téléchawjé yo yonn apré lòt, oben trapé yo avè on labònman podcast. Pou konnèt plis biten asi sa, jété-zyé asi awtik-la kijan sa ka maché

Bokantaj ? Kivédi toutmoun ki vlé, pé bay grennsèl a yo pou fè sit-lasa viv. Pou sa, yo pé pwopozé dokiman-kouté a yo asi fich-la.

Otantik? Tansyon, davwa sé yenki palé a moun natif-natal nou ka gadé (anglé, alman, pannyòl, fransé, italyen, pòwtigé, ris, chinwa, òksitan, arab é kréyòl). Nou ka pran tout kalité aksan.

Pou ki objèktif ? Rann pli fasil lantrènman a konpréyansyon oral a tousa ki vlé lévé nivo a yo. Pou ba pwofèsè a lang dokiman otantik.
Si ou vlé sav plis biten asi sa, li byen sa pou fè é kijan pou fè-y.

Si ou vlé sav plis biten asi sa, li byen sa pou fè é jan pou fè-y!

Audio-Lingua