Padon men pou fè sa ou ka mandé la, fò ou enskiri si sit-la. Mèt kòd a-w avan.. Ou pé mèt kont audiolingua a-w doubout.
Enskri-w asi sit-la

Dékatman asi-w

Bay non a-w é mo-d-pas a-w. Talè ou k’ay wousouvwa on dékatman asi lidantité a-w adan on mèl.