Sa an pisimé

Padon men pou fè sa ou ka mandé la, fò ou enskiri si sit-la. Mèt kòd a-w avan.. Ou pé mèt kont audiolingua a-w doubout.
Dékatman asi-w

Enskri-w asi sit-la

Dékatman asi-w

Bay non a-w é mo-d-pas a-w. Talè ou k’ay wousouvwa on dékatman asi lidantité a-w adan on mèl.

Sa an pisimé

Avè fonksyon-lasa, ou pé okipé dè lis a Mp3 ou pisimé asi Audiolingua

Konyéla, dokiman ou pisimé disponib asi Flux RSS (silon sé nivo-la), kifè ou pé bokanté-yo.