ים

Filtrer l'affichage

שפה

רמה

קול

גיל

אורך

6 קטעי שמע


Twitter Facebook qrcode:https://audio-lingua.ac-versailles.fr/spip.php?article7355

Ricard presenta el pailebot Miguel Caldentey

divendres 8 de gener de 2021

Quan un vaixell, molt vell i restaurat, torna a Port Vendres. De què servia? Per a què servirà?

MP3 – 2.9 MB

IMG/mp3/assaig_audio_lingua_ricard_cassoly.mp3

0 vote

URL daquest recurs : https://audio-lingua.ac-versailles.fr/spip.php?article7355

descarregar : https://audio-lingua.ac-versailles.fr/IMG/mp3/assaig_audio_lingua_ricard_cassoly.mp3

Twitter Facebook qrcode:https://audio-lingua.ac-versailles.fr/spip.php?article7355
Twitter Facebook qrcode:https://audio-lingua.ac-versailles.fr/spip.php?article6611

Ricard : una havanera

dilluns 27 de maig de 2019

En Ricard ens canta una havanera a capella.

MP3 – 1.1 MB

IMG/mp3/ricard4_havanera.mp3

0 vote

URL daquest recurs : https://audio-lingua.ac-versailles.fr/spip.php?article6611

descarregar : https://audio-lingua.ac-versailles.fr/IMG/mp3/ricard4_havanera.mp3

Twitter Facebook qrcode:https://audio-lingua.ac-versailles.fr/spip.php?article6611
Twitter Facebook qrcode:https://audio-lingua.ac-versailles.fr/spip.php?article6612

Ricard : història de la meva família

dilluns 27 de maig de 2019

Història de la família d’en Ricard i de l’immigració a Portvendres.

MP3 – 1.9 MB

IMG/mp3/ricard5_historia_familia.mp3

0 vote

URL daquest recurs : https://audio-lingua.ac-versailles.fr/spip.php?article6612

descarregar : https://audio-lingua.ac-versailles.fr/IMG/mp3/ricard5_historia_familia.mp3

Twitter Facebook qrcode:https://audio-lingua.ac-versailles.fr/spip.php?article6612
Twitter Facebook qrcode:https://audio-lingua.ac-versailles.fr/spip.php?article6608

Ricard : el meu projecte educatiu

dilluns 27 de maig de 2019

Presentació d’un projecte de construcció de barques catalanes per un professor de tecnologia

MP3 – 1.1 MB

IMG/mp3/ricard1_projecte_vela.mp3

0 vote

URL daquest recurs : https://audio-lingua.ac-versailles.fr/spip.php?article6608

descarregar : https://audio-lingua.ac-versailles.fr/IMG/mp3/ricard1_projecte_vela.mp3

Twitter Facebook qrcode:https://audio-lingua.ac-versailles.fr/spip.php?article6608

היזנים של הסכתים

להיות מנוי/ה לקטעי השמע החדשים « ים » « קטלנית », בחר/י את סוג המינוי שלך :

 iTunes    RSS    Netvibes