Joèl (Senmawten)

Joèl Bouboun, chantè gwoka Senmawten