סוניה מירושלים

סוניה היא מורה לעברית. היא נולדה בירושלים אבל עכשיו היא גרה בצרפת