מיכל מרחובות

היא חיה בפריס אבל היא ישראלית מרחובות