טל מתל אביב

היא חיח בפריס אבל היא ישראלית מתל אביב. היא עוזרת הוראה