עידית מדימונה

עידית היא ישראלית מדימונה שבנגב. עכשיו היא גרה בצרפת