רחל מחיפה

רחל היא אישה ישראלית מחיפה. היא אוהבת לספר על עברה של מדינת ישראל