יהודית מרמת אילן

יהודית היא ישראלית שגרה בצרפת מזמן. היא אוהבת את שתי התרבויות שלה