Pasqual de Perpinyà

Professor de català, col.labora amb premsa. Especialitat : els malnoms i sobrenoms.