Ferriol de Terrassa

En Ferriol és de Terrassa i treballa a Barcelona.