Attention ! Audio Lingua a changé d'adresse.

Dès le mois de septembre, le site ne répondra plus à l'adresse https://audio-lingua.eu

Pensez à changer l'adresse des intégrations de ressources par https://audio-lingua.ac-versailles.fr

Asi nou

par Jeffrey (Kréyolis, Lapwent)

Ou vlé ba Audio-Lingua on pal. Si ou dakò prété vwa a-w, mèsi jwenn.

Yonndé mo asi Audio lingua

Sit Audio Lingua ka pwopozé jous-a jòdijou plis ki 6800 fichyé adan katòz lang pou antréné oben miziré fòs a zòt adan konprann loral. Adan yo tin kat lang réjyonal . Sé dokiman-la otantik, sé moun ki ka palé sé lang-la poubon ki anrèjistré-yo. Yo ka bay lavwa asi péyi a yo é kilti a yo, pou rakonté vi a yo osi. Pa ni pon dòt kalité koté otila tin dokiman kon séla, ki ka bay ontralé lang, on sit chalviré adan tout sé lang-la, kantité fichyé é posibilité, pou hak.

Sonjé, sit-la ka ba zòt dwa trapé fichyé san péyé ayen. Sé fichyé-la zòt pé sèvi épi yo kon zòt vlé an lékòl a zòt oben akaz a zòt, pou woulé adan sékans-lékòl a zòt, oben blòg, ENT é dòt kalité sit. Tousa sa pé fèt davwa tin on kòd ou pé mèt dyèktèman si sit a-w.

Pou plis dékatman asi sa, jété-zyé adan kad légal-la.

Audio Lingua asi rézo-sosyo Twitter é Facebook otila yo ka bay lavwa asi piblikasyon nèf yo mèt si sit-la.

Sa ki ni chaj a sa ki asi sit-la:

Lékip a wèbmastè-la é gwoup-la ki ni chaj a maké-la :
Katrin Goldmann (kòwdonnatè) : Alman, FLE
♣ Elisa Gy : Anglé, FLE
♣ Karine Delaire : Pannyòl, FLE
♣ Vanessa Carvalho : Pòwtigé, FLE
♣ Florenza Donella, Agnieszka Balandard : Italyen, FLE
♣ Lucile Baudin : Ris, FLE
♣ Mathilde Labbé: Chinwa
♣ Jean-Daniel Esteve (Lakadémi Monpèlyé) : Òksitan
♣ Mélanie Garcia, Pasqual Tirach (Lakadémi Monpèlyé) : Katalan
♣ Marc Khelifi-Morandini (Lakadémi Kòws) : Kòws
♣ Marika Nelhomme (Lakadémi Gwadloup): Kréyòl gwadloupéyen
♣ Bruno Rijobert : Ébré
♣ _: Arab

Yo té adan lékip a rèskonsab a maké-la é yo bay on pal pou mèt sit-la doubout :
Catherine Ferreira-Lopes, Emmanuelle Artault, Pauline Truong, Jeffrey Sellin (Lakadémi Gwadloup), Olivier Caponi & Thomas Guilhem (Lakadémi Toulouz), Jordi Sales & Nina Castellarnau (Lakadémi Monpèlyé), Jing Rimlinger, Youlia Nelioubina, Matilde Patriarca, Maud Beneteau, José Paradas, Anne Pellet, Delphine Bour, Marianne Ellafaf, Fernando Amorim, Laurence Altibelli et Betty Albagly (Lakadémi Èks-Mawsèy).

Sit-lasa sé Johan Pustoch ki dévlopé-y parapòt a SPIP. Istil a sit-la sé Jessica Plagnol ki fè-y.

Komansman a Audio lingua

Rantré 2007, aprédavwa toutmoun ka éséyé baladodifizyon toupatou an Frans, pwofésè a lang ka chèchè dokiman kouté yo bouzen pou moun ki ka komansé woulé an sé lang-la. CRDP an tan-lasa té ka pran kréyasyon a on bank a son oséryé, é i bay moun ki fo pou mèt sit-lasa doubout andidan CRDP menm ankoumansman.
Audio lingua ka wouvè-zèl a-y an mwad-avril 2008, avè kat lang : anglé, alman, pannyòl é fransé. Mizi-an-mizi, dòt lang ka jwenn lidé-la, é adan yo tin plizyè lang réjyònal. Dèpi an koumansman, lidé-la sé té mèt on sit entèwnasyonnal doubout pou toutmoun é pou bokanté. On koté pou pwofésè é moun ki vlé aprann. Sa Audio lingua vlé fè sé mèt dokiman otantik pou moun woulé. Lidé a sé dokiman-la pa maké alavans, é yo pa kréyé-yo adan lòbjèktif pou fè lékòl dyèktèman.

Audio-Lingua